at forstærke

at forstærke
to strengthen

verb


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • forstærke — for|stær|ke vb., r, de, t …   Dansk ordbog

 • Forcere — Fremskynde, forstærke …   Danske encyklopædi

 • Nøgleharpe — Nøgleharpe, et gammelt nordisk strygeinstrument, der endnu træffes hist og her i Sverige i hænderne på en bondespillemand. Tonerne gribes ligesom på en bondespillemand ved hjælp af en tangentmekanisme, og buen berører, foruden den streng, hvorpå… …   Danske encyklopædi

 • armere — ar|me|re vb., r, de, t (forstærke; OM MINE MV. klargøre til eksplosion; forsyne med våben) …   Dansk ordbog

 • intensivere — in|ten|si|ve|re vb., r, de, t (forstærke) …   Dansk ordbog

 • pilotere — pi|lo|te|re vb., r, de, t (nedramme pæle for at forstærke fundamentet til en bygning) …   Dansk ordbog

 • potensere — po|ten|se|re vb., r, de, t (forstærke) …   Dansk ordbog

 • § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen — Om en ordforbindelse skrives i ét eller flere ord, kan ikke altid udledes af udtalen. Skrivemåden afhænger da undertiden af forbindelsens grammatiske funktion eller dens betydning, men som regel er der blot tale om en hævdvunden praksis. (1)… …   Dansk ordbog

 • § 49. Komma eller ikke komma — (1) HOVEDREGEL: FAST SLUTKOMMA, VALGFRIT STARTKOMMA Der skal normalt altid sættes slutkomma efter en ledsætning (se dog punkt 2.b og punkt 6 nedenfor), hvorimod det som hovedregel er valgfrit om man også vil sætte startkomma foran ledsætningen… …   Dansk ordbog

 • § 57. Bindestreg — Bindestreg har form som en vandret streg (i typografi kortere end tankestreg) og skrives eller trykkes uden afstand (spatium) til de omgivende orddele. (1) VED ORDDELING Bindestreg bruges ved deling af ord ved linjeskift (se § 15 17). (2) I… …   Dansk ordbog

 • Brændemærkning — en i ældre tid meget anvendt straf som bestod i at man med glødende jern indbrændte et mærke på forbryderens legeme, enten krop eller pande, en skik der i England først forsvandt 1829, og for militære desertørers vedkommende, først legalt… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”